Vicente López Sacanell

 

 

Office

Campus ETSEA. Edifici 4
Despatx 2.08
Av. Rovira Roure, 191
25198 LLEIDA
CATALUNYA (España)

email

vicente.lopezudl.cat

Tel_fix

+34 973 70 29 01

 GPS_satellite

 

X=299766 m
Y=4611430 m
UTM 31N - ETRS89

Long=0.596208306º
Lat=41.629476991º
ETRS89

 

Categoria

Titulat Tècnic Especialitzat - Tecnòleg


Afiliació

Universitat de Lleida
Departament d'Enginyeria Agroforestal


Lloc de treball

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA)


Titulació

Enginyer Agrònom amb orientació en Enginyeria Rural (2008)
Enginyer Tècnic Agrícola amb especialitat en Mecanització i Construccions Rurals (2003) 


Recerca


Línies de recerca

 

- Disseny d'equips robotitzats i intel·ligents per a la Ramaderia de Precisió.

- Control automàtic avançat i intel.ligent, especialment en alimentació de precisió en porcí.

- Desenvolupament de sistemes informàtics de control complexes basats en arquitectura multi agent distribuïda i intel·ligent. 

Altres interessos

Robòtica
Automatització
Arduino
LabVIEW