Comitès editorials

Diversos membres del GRAP son membres de comitès editorials o ben han estat editors convidats de les següents revistes científiques i divulgatives:

Revistes científiques

Precision agriculture - Springer
Factor d'impacte: 3,356 / Posició: Q1 a la categoria AGRICULTURE MULTIDISCIPLINARY (JCR 2018)
Comitè editorial

 

Remote sensing - MDPI
Factor d'impacte: 4,118 / Posició: Q1 a la categoria REMOTE SENSING (JCR 2018)
Comitè editorial

 

Sensors - MDPI
Factor d'impacte: 3,031 / Posició: Q1 a la categoria INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION (JCR 2018)
Comitè editorial

Special Issue "Terrestrial Laser Scanning"

 

Agriculuture - MDPI
Factor d'impacte: 2,040 (SCOPUS 2018)
Comitè editorial

Special issue "Precision Agriculture"

 

Agronomy - MDPI
Factor d'impacte: 2,259 / Posició: Q1 a la categoria AGRONOMY (JCR 2018)

Special issue "Smart Decision-Making Systems for Precision Agriculture"

 

Spanish Journal of Agricultural Research - INIA
Factor d'impacte: 1,035 / Posició: Q2 a la categoria AGRICULTURE MULTIDISCIPLINARY (JCR 2018)
Comitè editorial

   Darrera modificació: