Col·laboracions amb altres grups de recerca

El GRAP ha col·laborat i col·labora amb diversos grups i centres de recerca en la realització de diverses activitats. A la següent llista se n'indiquen algunes, de més recent a més antiga:

 

Grup de recerca:

Laboratorio de Agricutlura de Precisao 

Contacte: José Paulo Molin (director), André F. Colaço

Objecte de la col·laboració:
Codirecció de la tesi doctoral del doctor André F. Colaço titulada Mobile terrestrial laser scanner for site-specific management in orange crop.

Durada de la col·laboració:
2013 - actualitat

Resultats de la col·laboració:
La col·laboració mantinguda ha donat peu a una tesi doctoral, visites mútues, comunicacions a congressos i publicacions científiques. 

Tesi doctoral:
Mobile terrestrial laser scanner for site-specific management in orange crop

Comunicacions en congressos:
Orange tree canopy volume estimation by manual and LiDAR-based methods - 11th ECPA 2017. Edinburgh (UK).
Spatial variability of canopy volume in a commercial citrus grove - 13th ICPA 2016. St. Louis, Missouri (USA).
Keynote: Agricultura de Precisao para culturas perenes tem sido mais proativa - ConBAP 2016. Goiania, Goiás (Brasil).

Publicacions científiques:
A Method to Obtain Orange Crop Geometry Information Using a Mobile Terrestrial Laser Scanner and 3D Modeling
Application of light detection and ranging and ultrasonic sensors to high-throughput phenotyping and precision horticulture: current status and challenges 

 


Organisme:

Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza

Contacte: Ignacio Romagosa (director)

Objecte de la col·laboració:
Disseny i realització del curs internacional de formació Use of sensors in Precision Agriculture.

Durada de la col·laboració:
2015 - 2016

Resultats de la col·laboració:
Curs programat per al març de 2016 amb la participació d'experts internacionals i diversos membres del GRAP.

 


Grup de recerca:

Fruitcentre - Ús eficient de l'aigua. Institut de Recerca en Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

Contacte: Josep Rufat

Objecte de la col·laboració:
Disseny de tècniques sensorials per a la caracterització de la vegetació.

Durada de la col·laboració:
2013 - actualitat

Resultats de la col·laboració:

Comunicacions en congressos:
Obtaining and mapping relevant characteristics of olive trees canopies using a georeferenced multi-echo mobile terrestrial laser scanner (MTLS) 

 


Grup de recerca:

Autonomous and Industrial Robotics Research Group (GRAI), Advanced Center of Electrical and Electronic Engineering (AC3E), Department of Electronic Engineering, Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile

Contacte: Fernando Auat Cheein

Objecte de la col·laboració:
Disseny de tècniques sensorials per a la caracterització de la vegetació y l'aplicació de la robòtica a l'agricultura.

Durada de la col·laboració:
2013 - actualitat

Resultats de la col·laboració:

Publicació científica:
Advances in Structured Light Sensors Applications in Precision Agriculture and Livestock Farming. 2015. 
Real-time approaches for characterization of fully and partially scanned canopies in groves. 2015. 
Algebraic path tracking to aid the manual harvesting of olives using an automated service unit. 2016. 
Classifying Agricultural Terrain for Machinery Traversability Purposes. 2016. 
Flexible system of multiple RGB-D sensors for measuring and classifying in agri-food industry. 2017.
Terrain classification using ToF sensors for the enhancement of agricultural machinery traversability. 2018. 
Mechatronic terrestrial LiDAR for canopy porosity and crown surface estimation. 2018.  


Grup de recerca:

Departament de Matemàtica Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

Contacte: Valeriano Méndez/Heliodoro Catalán

Objecte de la col·laboració:
Elaboració d'algoritmes per a la reconstrucció d'arbres a partir de núvols de punts.

Durada de la col·laboració:
2011 - actualitat

Resultats de la col·laboració:

Publicacions científiques:
SIMLIDAR- Simulation of LIDAR performance in artificially simulated orchards. 2011.

LiDAR simulation in modelled orchards to optimise the use of terrestrial laser scanners and derived vegetative measures. 2012.

Deciduous tree reconstruction algorithm based on cylinder fitting from mobile terrestrial laser scanned point clouds. 2014.

Multi-tree woody structure reconstruction from mobile terrestrial laser scanner point clouds based on a dual neighbourhood connectivity graph algorithm. 2016. 

 


Grup de recerca:

Ecología de Malas Hierbas del Departamento de Protección Vegetal del Instituto de Ciencias Agrarias del CSIC

Contacte: César Fernández-Quintanilla/José Dorado

Objecte de la col·laboració:
Disseny de tècniques sensorials per a la detecció de males herbes amb sensors lidar i d'ultrasons.

Durada de la col·laboració:
2009 - 2016

Resultats de la col·laboració:

Publicacions científiques:
Weed discrimination using ultrasonic sensors. 2011. 
Potential of a terrestrial LiDAR-based system to characterise weed vegetation in maize crops. 2013. 
Discriminating Crop, Weeds and Soil Surface with a Terrestrial LIDAR Sensor. 2013. 
A LiDAR-Based System to Assess Poplar Biomass. 2016. 

Publicaciones divulgativas:
Utilización de sensores de ultrasonidos para discriminar malas hierbas en cultivos de maíz. 2012.

Patent concedida:
Sistema y método para la aplicación de herbicida. 2013.

 


Grup de recerca:

Remote Sensing Laboratory (RSLab) - Optical Remote Sensing. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Contacte: Francesc Rocadembosch

Objecte de la col·laboració:
Disseny i desenvolupament d'un microlidar elàstic ocularment segur per aplicacions agroforestals. L'aplicació del microlidar és mesurar la deriva de pesticides en l'atmosfera (Optical Remote Sensing).

Durada de la col·laboració:
2008 - actualitat

Resultats de la col·laboració:

Publicació científica:
LIDAR as an alternative to passive collector to measure pesticide spray drift. 2014.

 


Grup de recerca:

Centro de Agroingeniería - Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA)

Contacte: Enrique Moltó

Objecte de la col·laboració:
Col·laboració en diversos projectes de recerca coordinats.

Durada de la col·laboració:
2002 - actualitat

Resultats de la col·laboració:

4 projectes de recerca coordinats del Plan Estatal de I+D+i

1 publicació científica conjunta (veure Publicacions científiques)

3 publicacions divulgatives conjuntes (veure Publicacions divulgatives)

 


Grup de recerca:

Departament d'Enginyeria Rural i Agroalimentària - Universitat Politècnica de Valènvia (UPV)

Contacte: Luís Val

Objecte de la col·laboració:
Col·laboració en diversos projectes de recerca coordinats.

Durada de la col·laboració:
2002 - 2010

Resultats de la col·laboració:

3 projectes de recerca coordinats del Plan Estatal de I+D+i

3 publicacions científiques conjuntes (veure Publicacions científiques)

2 publicacions divulgatives conjuntes (veure Publicacions divulgatives)

 


Grup de recerca:

Unitat de Mecanització Agrària (UMA) - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Contacte: Emilio Gil

Objecte de la col·laboració:
Col·laboració en diversos projectes de recerca coordinats.

Durada de la col·laboració:
2002 - actualitat

Resultats de la col·laboració:

4 projectes de recerca coordinats del Plan Estatal de I+D+i

9 publicacions científiques conjuntes (veure Publicacions científiques)

7 publicacions divulgatives conjuntes (veure Publicacions divulgatives)

   Darrera modificació: