Benvinguts al Repositori Digital d'Agricultura de Precisió del GRAP!

lletra a

 

El concepte Agricultura de Precisió (AP) es va començar a utilitzar als anys 80 del segle passat. A partir de llavors s’han anat desenvolupant i adaptant tècniques i tecnologies amb la intenció de millorar l’eficiència en l’ús dels recursos agrícoles i de ser més respectuosos amb el medi ambient. No va ser fins l’any 2010 que es va crear la International Society on Precision Agriculture - ISPA i no ha estat fins al 2019 que s’ha establert una definició oficial del que és l’AP:

L’Agricultura de Precisió és una estratègia de maneig que recull, processa i analitza dades temporals, espacials i individuals i les combina amb altres informacions per a recolzar decisions de maneig d’acord amb la variabilitat estimada per tal de millorar l’eficiència d’ús dels recursos, la productivitat, la qualitat, la rendibilitat i la sostenibilitat de la producció agrícola.

L’objectiu d’aquest repositori és posar materials divulgatius relacionats amb l’AP a disposició d'agricultores i agriculturors així com de personal tècnic a fi de facilitar la transició cap a l’Agricultura de Precisió a Catalunya. Això ho fem a través de les pàgines d'aquest lloc web i a través del Repositori Obert de la Universitat de Lleida, on estan allotjats tots els documents del repositori en format pdf.

Els materials es troben dividits en 5 blocs: conceptes bàsics, adquisició de dades, extracció d’informació, presa de decisions i actuació a camp, seguint el cicle de l'Agricultura de Precisió i els processos que es deriven de la seva definició.

 

Navegant pel repositori trobareu 4 tipus de documents:

 

  • Bases de l’AP: són documents formatius bàsics que tenen l’objectiu de fer arribar les bases conceptuals de l’AP a tots aquells que no les han rebut de forma reglada.

  • Fitxes tècniques: són fitxes descriptives de tecnologies o tècniques concretes per a poder-les entendre fàcilment.

  • Tutorials: són o bé guies pràctiques o bé materials multimèdia per a fer processos o operacions concretes.

  • Aplicacións pràctiques: són estudis i casos pràctics d’èxit que serveixen per a analitzar casos concrets que puguin servir com a referència.

 
Tots els documents d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional(CC BY-NC-SA 4.0).

 

Aquest Repositori Digital d’Agricultura de Precisió ha estat finançat a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.