Francesc X. Solanelles Batlle

 

 

Office

Centre de Mecanització Agrària
Av. Rovira Roure, 191
25198 LLEIDA
CATALUNYA (España)
email

fsolanelles@gencat.cat

Tel_fix

+34 973 24 98 46

 GPS_satellite

 

X=299695 m
Y=4611352 m
UTM 31N - ETRS89

Long=0.595382779º
Lat=41.628757223º
ETRS89

 

Categoria

Titulat superior: Enginyer Agrònom


Afiliació


Lloc de treball

Centre de Mecanització Agrària


Titulació

Doctor per la Universitat de Lleida (2009)
Enginyer Agrònom amb orientació en Fitotècnia (1986)
Enginyer Tècnic Agrícola amb especialitat en Explotacions Agropecuàries (1984) 


Tesi doctoral

Avaluació de diferents tècniques d'aplicació per a la reducció de la contaminació en els tractaments fitosanitaris  


Recerca


Línies de recerca

  - Millora de l'eficiència dels tractaments fitosanitaris
 

Aplicat a l'Agricultura de precisió

    Fructicultura de precisió
         Dosificació variable de fitosanitaris
         Disminució del risc de contaminació dels tractaments fitosanitaris

    Agricultura de precisió
         Aplicació variable d'inputs

 

 

Publicacions

 
     ORCID: 0000-0001-6611-4009

     - SCOPUS: 6504396536 

 Participació en societats

 Sociedad Española de Agroingeniería y European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng)