Jordi Llorens Calveras

 

 

Office

Campus ETSEA. Edifici 4
Despatx 2.03.2
Av. Rovira Roure, 191
25198 LLEIDA
CATALUNYA (España)

email

jordi.llorenseagrof.udl.cat

Tel_fix

+34 973 00 37 23

 GPS_satellite

 

X=299766 m
Y=4611430 m
UTM 31N - ETRS89

Long=0.596208306º
Lat=41.629476991º
ETRS89

 

Categoria

Investigador Postdoctoral


Afiliació

Universitat de Lleida
Departament d'Enginyeria Agroforestal


Lloc de treball

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA)


Titulació

Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (2012)
Enginyer Agrònom per la Universitat de Lleida (2005)
Enginyer Tècnic Agrícola amb especialitat en Explotacions Agropecuàries (2002) 


Tesi doctoral

Noves tecnologies per la millora de tractaments fitosanitaris en vinya. Sistema de suport a la decisió, sensors d'ultrasons i sensor lidar.


Recerca


Línies de recerca

 

 -Sensors per a la caracterització de la vegetació.

 -Electrònica embarcada en maquinària agrícola.

 -Desenvolupament de sistemes automatitzats.

 -Anàlisi de dades obtingudes amb sistemes de caracterització tridimendisonal.

 

Publicacions

     - ResearcherID: A-3286-2011 

     - ORCID: 0000-0003-4625-1860

     - SCOPUS: 26634019000

     - ResearchGateResearchGate


     - GOOGLE Scholar: 


     - Mendeley: 
Alexandre Escolà's citations 

 

Altres interessos

 

  -Sistemes de posicionament (GNSS).

  -Programació de dispositius electrònics.

  -Desenvolupament de programari per a dispositius mòbils.

  -Programari i maquinari lliure.