Ferran Camp Feria-Carot

 

 

 

Office

Centre de Mecanització Agrària
Av. Rovira Roure, 191
25198 LLEIDA
CATALUNYA (España)
email

ferran.camp@gencat.cat
ferrancamp@hotmail.com

Tel_fix

+34 973 24 98 46

 GPS_satellite

 

X=299696 m
Y=4611346 m
UTM 31N - ETRS89

Long=0.595400º
Lat=41.628720º
ETRS89

 

Categoria

Titulat superior / Enginyer Agrònom


Afiliació

Centre de Mecanització Agrària
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Generalitat de Catalunya

Lloc de treball

Centre de Mecanització Agrària (CMA - DAAM)


Titulació

Diplomat en Estudis avançats de 3er cicle (2007)
Enginyer Agrònom amb orientació Hortofructicultura i Protecció de Cultius (2005)
Enginyer Tècnic Agrícola amb especialitat en Industries Agràries i Alimentàries (2000) 


Tesi doctoral

 En curs. Àmbit: Ajust de dosi en apliació de fitosanitaris


Recerca


Línies de recerca

  - Presa de decisió i maneig de cultius 
  - Avaluació i reducció de la deriva
  - Sensors i Automatització

 

Aplicat a l'Agricultura de precisió

    Agricultura de precisió
        Dosificació variable de fitosanitaris
        Automatització de maquinària agrícola

 

Publicacions

   
     - SCOPUS: 
Author ID: 22978212900

     - ORCID: 0000-0002-9926-9653
  

 

Altres interessos

Robòtica agrícola
Adquisició i georeferenciació de dades
Mapat de dades agronòmiques