Bernat Lavaquiol Colell

 

 

Office

Campus ETSEA. Edifici 4
Despatx 4.1.07
Av. Rovira Roure, 191
25198 LLEIDA
CATALUNYA

email

bernat.lavaquioludl.cat

Tel_fix

 

 GPS_satellite

 

X=299955 m
Y=461143252 m
UTM 31N - ETRS89

Long=0.598559
Lat=41.627915º
ETRS89

 

Categoria

Doctorand/ PhD Student


Afiliació


Departament d'Enginyeria Agroforestal


Lloc de treball

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA)

 

Titulació

Enginyer tècnic forestal (2018)

Enginyer tècnic agrònom (2018)

Estudiant del Màster en Enginyeria Agrària i Alimentària

Projecte tesi doctoral

CARACTERITZACIÓ ELECTRÒNICA 3D DE PLANTACIONS FRUITERES EN EL MARC DE LA FRUCTICULTURA DE PRECISIÓ

 

Recerca


Línies de recerca

- Sensors i atomatització 

  

Docència