document.title = "Escaneig LiDAR Edifici 4 ETSEA"; viewer.setEDLEnabled(true); viewer.setBackground("skybox"); // ["skybox", "gradient", "black", "white"]; viewer.setDescription(`Escaneig LiDAR de l'Edifici 4 del Campus Agroalimentari, Forestal i veterinari de la Universitat de Lleida. Escaneig realitzat pel Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió amb el sistema Viametris bMS3D 4Cam`);